voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder nummer 010815470000.

Desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden of kunnen van deze website gedownload worden.

Algemene voorwaarden Tekenburo J. de Vries (PDF) 
 
 
  Voorwaarden • Tel. 0515 - 443527